1. Introductie
2. Kids & computers
3. Tool
4. Webcommunity
5. Voorbeelden
6. Demo

4. Webcommunity

AnimationPad is meer dan een tool. AnimationPad is onderdeel van een webcommunity waarin de unieke eigenschappen van de tool volledig tot hun recht komen. In AnimationPad XL zijn kinderen in staat om met een simpele klik hun werk te publiceren, maar kunnen zij bijvoorbeeld ook samenwerken op afstand en interactieve workshops volgen. AnimationPad XL stimuleert kinderen met de tool te werken en daagt ze uit hun vaardigheid en creativiteit verder te ontwikkelen.

Hieronder een overzicht van de verschillende onderdelen van AnimationPad XL.

Homepagina
Op de homepagina van de webcommunity staat summiere informatie over de community en tool. Het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep: enthousiasmerend en bondig. Natuurlijk zijn op de homepagina recente animaties te zien die in de community zijn gemaakt. Deze animaties worden at random uit de database tevoorschijn gehaald zodat er elke keer weer andere beelden zijn te zien. Verder staat op de homepagina een eenvoudige uitvoering van de AnimationPad waar je meteen mee aan de gang kunt. Leuk om even te proberen! Opslaan kan met deze Pad echter niet - daarvoor moet je ingelogd zijn.

Kinderen die zich willen aanmelden kunnen doorklikken naar het aanmeldingsformulier, waarop naam en leeftijd en e-mailadres worden ingevuld. Kinderen die zich al eerder aangemeld hebben kunnen meteen inloggen. Wachtwoord vergeten? Met een druk op de knop kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd, dat binnen enkele seconden per e-mail wordt toegezonden.

top

Atelier
Het Atelier is de eigen werkplek van het kind. Het atelier geeft toegang tot:

 • AnimationPad: de teken- en animatietool
 • Portfolio: een persoonlijke presentatieruimte
 • Workshop: zes workshops (later verder uit te breiden)
 • Pad2Pad: tool om op afstand samen tekeningen en animaties te maken

top

AnimationPad
Uitgebreide informatie over AnimationPad is te vinden op een aparte pagina onder Tool. Hier noemen we nog twee onderdelen, die nog niet aan bod zijn geweest:

 • het helpbestand: tips en informatie over de AnimationPad
 • de inspiratieknop: een ideeëngenerator voor kinderen die even niet weten wat ze zullen gaan doen.

Het helpbestand laten we even voor wat het is. Dat het toegesneden moet zijn op onze doelgroep spreekt voor zich. Een inspiratieknop is een wat minder gebruikelijk, maar daarom niet minder nuttig onderdeel.

Een klik op de Inspiratieknop levert een idee op dat ad random uit een bonte verzameling van vele tientallen ideeën wordt gehaald. Voorbeelden zijn:

 • Teken een race auto, maar geen gewone. Gebruik verschillende materialen (steen, gras, grond, hout), maar geen metaal! En... laat hem wegrijden.
 • Teken zo groot mogelijk op het scherm een bord. Op dat bord jouw lievelingsmaaltijd. Maak het nog lekkerder dan in het echt!
 • Teken een blad van een boom, beeldvullend. Laat op het blad een insect kruipen: in schutkleur, of juist zeer opvallend.

top

Portfolio
Kinderen maken in de loop van de tijd meerdere, sommige misschien wel tientallen tekeningen en animaties. Natuurlijk willen ze hun producten graag overzichtelijk bij elkaar hebben om te kunnen showen aan vriendjes, ouders, verzorgers, familie en leerkrachten. Ieder kind krijgt daarom een portfolio waarbinnen het eigen werk automatisch zichtbaar is.

Het portfolio heeft een vaste structuur zodat de portfolio’s van verschillende kinderen gemakkelijk naast elkaar gelegd kunnen worden. Wel zo prettig als je meerdere portfolio’s bezoekt en voor een leerkracht die AnimationPad in zijn onderwijs wil gebruiken een must. We denken daarbij aan een opbouw waarin de resultaten van de afzonderlijke workshops zichtbaar zijn, maar waarin ook ruimte is voor het vrije werk. Een speciaal onderdeel in het portfolio is het zelfportret waarin het kind zichzelf op beeldende wijze presenteert.

Kinderen kunnen vriendjes, ouders, verzorgers of familieleden uitnodigen hun portfolio te bekijken met behulp van de ingebouwde e-mailfunctie. Kinderen zijn zelf de baas over hun portfolio en bepalen dus zelf wat zij wel en niet in hun portfolio willen bewaren. Tekeningen en animaties die worden verwijderd komen in de prullenbak en kunnen desgewenst weer teruggezet. Pas wanneer de prullenbak geleegd wordt, worden de tekeningen definitief verwijderd.

top

Workshop
Kinderen krijgen in AnimationPad XL de ruimte om zelf aan de slag te gaan met de tool, maar soms heeft een kind behoefte aan meer sturing en wil het graag horen wat het moet doen. We willen aan die behoefte tegemoet komen in de Workshop. In de Workshop vinden kinderen ideeën en opdrachten om aan te werken en wordt op eenvoudige manier uitgelegd en gedemonstreerd hoe je deze ideeën en opdrachten uit kunt voeren. We laten ons bij de invulling van de opdrachten adviseren door docenten beeldende vorming, die als geen ander weten wat de creatieve mogelijkheden van kinderen zijn en hoe die getriggerd kunnen worden.

In AnimationPad XL zullen zes workshops uitgewerkt worden. Later kunnen eventueel nieuwe workshops worden toegevoegd. Hieronder geven we weer hoe we de workshops gaan invullen. In elke workshop bieden we telkens ad random nieuwe objecten, foto’s en texturen aan. Op deze manier blijft een workshop leuk, ook al heb je hem al eens gedaan. De AnimationPad tool krijgt in iedere workshop een aantal beperkingen en/of extra mogelijkheden welke aansluiten bij doel en inhoud van de workshop. Iedere workshop is voorzien van korte heldere instructies en een voorbeeld waaraan kinderen zich kunnen spiegelen.

Workshop 1: DropPad
In DropPad worden een aantal willekeurige, maar slim uitgedachte objecten aangeboden waarmee door middel van drag & drop een beeld kan worden geconstrueerd. Het principe is vergelijkbaar met een digitale versie van Tangram, maar dan met een veel grotere mate van vrijheid. Het is niet de bedoeling om één vaststaande vorm te realiseren, maar om met de objecten bijvoorbeeld een vogel, auto of huis te maken. Er is niet één uitkomst, er zijn er vele.

Workshop 2: PhotoPad
In PhotoPad worden foto’s aangeboden die met behulp van de AnimationPad kunnen worden overgetrokken. Overtrekken van een foto is wat anders dan deze kopiëren. Omdat lijnen en vlakken worden gebruikt in de AnimationPad ontstaat door het overtrekken een nieuw beeld. Je kunt proberen zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, maar ook om een hele vrije interpretatie aan het beeld te geven. We willen in PhotoPad foto’s aanbieden in verschillende categorieën: mensen, dieren, landschappen, enz.
Overigens is de techniek die we in PhotoPad gebruiken vergelijkbaar met rotoscopie, een techniek waarbij animaties worden gemaakt op basis van live-action film. De bekende Nederlandse animatiefilmmaker Gerrit van Dijk gebruikt deze techniek in vrijwel al zijn films.

Workshop 3: FillPad
In FillPad worden afbeeldingen aangeboden die bestaan uit een schijnbaar abstract spel van donkere lijnen op een witte achtergrond. Opdracht is om door middel van het vulgereedschap de lege vlakken tussen de lijnen op te vullen met een kleur, textuur of animated texture en wel zo dat een herkenbare afbeelding ontstaat. Het principe hiervan doet denken aan het kubisme van Georges Braque en Pablo Picasso. Het kind wordt in deze workshop gestimuleerd de grens tussen abstractie en figuratie te onderzoeken.

Workshop 4: TexturePad
In TexturePad werken kinderen met een beperkt palet van texturen en animated textures. Opdracht is om met deze texturen fantasielandschappen en –wezens te maken, bijvoorbeeld een landschap dat geheel bestaat uit metaaltexturen. Het idee achter deze workshop is kinderen te laten zien dat texturen niet letterlijk hoeven te worden gebruikt. Een landschap hoeft niet noodzakelijkerwijs met grond- en grastexturen te worden getekend. Door vrij om te gaan met texturen, krijgt het beeld een nieuwe, surrealistische dimensie. Dit principe wordt in de schilderkunst gebruikt door bijvoorbeeld de bekende surrealistische schilder René Magritte.

Workshop 5: CharacterPad
In CharacterPad leren kinderen hoe zij met een paar eenvoudige stappen een karakter tot leven kunnen brengen. Kinderen krijgen kleine opdrachten die wanneer ze goed worden uitgevoerd, resulteren in een zelf getekend karakter, dat kan knipperen met zijn ogen, zwaaien met zijn armen, bukken, springen en lopen! Het geanimeerde karakter kan aan het eind van de workshop worden opgeslagen in de persoonlijke CharacterGallery van het kind. Wanneer een kind een nieuwe tekening maakt, kan hij het karakter met een paar muisklikken in zijn tekening zetten als object. Op deze manier kunnen karakters op een eenvoudige manier herbruikt worden, bijvoorbeeld om een beeldverhaal te maken.

Workshop 6: CartoonPad
In CartoonPad werken kinderen op basis van een wisselend thema aan een of meerdere doorlopende strips. Iedere strip heeft een vaste hoofdfiguur welke bestaat uit een object (bijvoorbeeld een peer), dat ad random in beeld wordt gezet. Het object wordt door het kind gecomplementeerd en in een nieuwe, door het kind bedachte situatie geplaatst. Natuurlijk is de opdracht daarbij rekening te houden met de acties in de voorgaande, door andere kinderen getekende plaatjes. Een modelsheet en een korte instructie helpen het kind op weg.

top

Pad2Pad
Omdat AnimationPad op de client (de computer van de gebruiker) in de webbrowser draait zonder aanvullende software en de tekeningen en animaties op de server worden opgeslagen, is het niet alleen mogelijk om het eindresultaat overal ter wereld op te roepen en weer te geven, maar ook om tijdens het creatieve proces een vorm van uitwisseling plaats te laten vinden. Dit is met een stand-alone tool, die is geïnstalleerd op een client, niet mogelijk en daarom extra leuk om in de webcommunity verder uit te werken. We noemden dit onderdeel van de webcommunity Pad2Pad.

In Pad2Pad kan een kind samen met een vriendje of vriendinnetje een tekening maken, terwijl ze beide thuis of op school achter hun eigen PC zitten. Dat gaat als volgt: het eerste kind tekent het eerste stukje en geeft de tekening door aan het tweede kind. Het tweede kind tekent het volgende stukje en geeft de tekening weer terug, enz.

Op dit principe zijn een aantal variaties denkbaar:

 • Tijdslimiet: Je mag per beurt slechts een beperkt aantal seconden aan de tekening werken, daarna wordt de tekening aan de ander gegeven.
 • Afdekken tekenvlak: Driekwart van tekenvlak wordt afgedekt tijdens het tekenen. Bij iedere tekenbeurt wordt een ander kwart getoond. Op deze manier kun je bijvoorbeeld samen een karakter tekenen: het hoofd, het bovenlijf, het onderlijf en tenslotte de benen. Pas wanneer de tekening klaar is wordt het resultaat onthuld.
 • Beperken aantal objecten: Je mag per beurt niet meer dan drie objecten (lijnen of vormen) op het scherm zetten. Daarna is de ander weer aan de beurt.

top

Gallery
Kinderen hebben zoals gezegd een eigen portfolio, dat door bezoekers bekeken kan worden, maar we willen de gemaakte tekeningen en animaties ook op andere manieren onder de aandacht brengen, zodat er een vorm van synergie ontstaat tussen het werk van verschillende kinderen. We gebruiken daarvoor de Gallery.

Een Gallery is een beperkte verzameling van beelden die iets gemeenschappelijks hebben (een procédé, een thema). Aan iedere Workshop wordt een Gallery gekoppeld, waarin het werk dat voortkomt uit de Workshop te zien is. Maar er zullen ook galleries zijn die los staan van workshops, en een eigen thema hebben.

Alle galleries worden dynamisch gevuld. Er hoeft dus geen webmaster actief te zijn om de galleries te vullen. Wanneer een gallery gevuld is, wordt automatisch een nieuwe gallery aangemaakt op basis van een nieuw thema. In de database staan nieuwe thema’s geduldig te wachten totdat ze aan de beurt zijn om gelanceerd te worden. Kinderen die inloggen, worden uitgenodigd om aan nieuwe galleries een bijdrage te leveren. Doel is kinderen telkens opnieuw uit te dagen en hun activiteiten een doel en richtpunt geven.

Voorbeelden van thema galleries zijn:

 • Cartoon – Maak een cartoon van een populaire televisiester
 • Sport – Maar een animatie over een sportieve topprestatie
 • Stripz – Teken in drie plaatjes een leuke grap
 • Dieren – Maak een tekening van je lievelingsdier
 • Pesten – Pest je wel eens of word je gepest? Maak en een animatie over.
 • Cool – Teken de meest vette, cool, gave outfit die je kunt bedenken.
 • Toekomst – Teken jouw gedroomde toekomst.
 • Actualiteit – Laat je inspireren door de gebeurtenissen van afgelopen week.
 • Reisverhaal – Doe in vijf plaatjes verslag van je laatste vakantie of uitstapje.
 • Vriendschap – Maak een animatie over vriendschap.

Er wordt een grote diversiteit in thema’s aangeboden. De ene keer is de belevingswereld van het kind uitgangspunt, de andere keer betreft het een maatschappelijke kwestie of gaat het om het verbeelden van een abstract begrip. Ook denken we aan thema’s waarbij de visuele vormgeving, het spel lijn, kleur en beweging centraal staat.

Bij elke gallery komt een forum waarin het mogelijk is korte reacties te geven op het getoonde werk. Met MiniPad kan een eigen emoticon bij de reactie worden getekend. Bij elke afzonderlijke bijdrage in de gallery is het mogelijk je waardering voor de tekening kenbaar te maken door een of meer sterren aan de tekening toe te kennen. Het aantal maal dat op een tekening wordt gestemd en de gemiddelde score wegen mee in het toekennen van extra sterren aan de maker.

top

StarPad
Kinderen zijn erg gevoelig voor waardering in de vorm van scores. Ze hebben er vaak veel voor over om hoog in een topscorelijst te komen. We willen van deze menselijke zwakheid (waar overigens ook volwassenen last van hebben) op een niet-overspannen manier gebruik maken door kinderen een extra status te geven in de vorm van sterren. Die sterren komen achter je naam in de webcommunity te staan, voor iedereen zichtbaar, en zijn niet alleen een statusverhogend, maar hebben ook een functie. Met elke extra ster krijg je nieuwe voorrechten: je krijgt de beschikking over extra texturen, speciale animatie effecten en nieuwe workshops. Op deze manier kan het kind zich gewaardeerd voelen en groeien in zijn rol als een volwaardige deelnemer in de webcommunity.

Sterren kunnen op twee manieren verdiend worden: de eerste manier is door bijdragen te leveren aan galleries. Dat kan door workshops te doen of een animatie te maken voor een themagallery. Op deze manier laat het kind zien een volwaardige deelnemer aan de community te zijn. Wil je verder groeien, dan moet je hoge ratings scoren. Deze ratings kunnen worden toegekend door bezoekers van portfolio’s en galleries.

Het model dat we hanteren om sterren toe te kennen, moeten we nog verder uitwerken. Het uitgangspunt is echter helder: wie actief is verdient een ster, wie gewaardeerd wordt krijgt een extra ster. Behalve dat we met StarPad kinderen stimuleren actief te zijn in de webcommunity, denken we zo ook nieuwe gebruikers in de webcommunity te krijgen: kinderen die slim zijn zorgen er natuurlijk voor dat al hun vriendjes en vriendinnetjes hun stem uitbrengen en dat zijn allemaal potentiële nieuwe gebruikers…

top

Zoeken
Wanneer we in onze intenties slagen, worden straks duizenden, zo niet tienduizenden animaties in AnimationPad XL gemaakt. Daarom is het van belang een goede zoekfunctie in te bouwen. Zoeken kan straks op naam, maar natuurlijk ook op thema. We bezinnen ons nog op de vraag in hoeverre het wenselijk is kinderen te vragen meta-informatie bij hun tekening te geven. Die zal in elk geval beperkt zijn.

top