1. Introductie
2. Kids & computers
3. Tool
4. Webcommunity
5. Voorbeelden
6. Demo

3. Tool

AnimationPad is een unieke webtool waarmee op een simpele en snelle manier bijzondere grafische effecten en animaties gemaakt kunnen worden, Deze effecten en animaties zijn in bestaande grafische programma’s en authoring tools vaak moeilijk te realiseren zijn. AnimationPad is daarom heel geschikt voor de doelgroep: kinderen van 8 t/m 12 jaar. Eenvoudig in gebruik en snel een sprekend resultaat!

Niks downloaden of uploaden, geen installaties, niks scannen of inlezen, maar meteen beginnen.

Net als met een “gewoon” teken- of animatiepakket kunnen de resultaten opgeslagen worden en weer opgeroepen. Bijzonder aan AnimationPad is dat de tekeningen en animaties niet lokaal op de computer van de gebruiker, maar op de webserver worden opgeslagen. Daardoor is het resultaat niet alleen zichtbaar voor de maker, maar in principe voor alle gebruikers en bezoekers van de AnimationPad XL webcommunity. Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden:

Beeld
Hoewel AnimationPad helemaal gebaseerd is op webtechnieken, doet deze tool wat grafische mogelijkheden betreft niet onder voor veel grafische programma’s. Sterker nog, AnimationPad beschikt over een aantal kenmerken die niet in bestaande grafische programma's te vinden zijn!

Line painting
Zoals in ieder grafisch programma kun je in AnimationPad tekenen met lijnen. Deze lijnen kunnen verschillende diktes en ieder gewenste kleur aannemen. De lijnen worden weggeschreven als vectoren. Dat betekent dat ze in een later stadium (ook als de tekening al is opgeslagen) weer gewijzigd kunnen worden. Ook is het mogelijk er transformaties op los te laten, zonder enig kwaliteitsverlies.

Color painting
Behalve met lijnen kun je in AnimationPad ook met kleurvlakken tekenen: egaal gekleurde vakken en gradients waarin de ene kleur in de andere overloopt. De gradients zijn instelbaar zodat er verschillende effecten mee kunnen worden bereikt. Op deze wijze kun je bijvoorbeeld een achtergrond maken die de illusie van een lichtverloop geeft.

Texture painting
Een optie die voor zover we weten in geen enkel grafisch programma te vinden is, is de mogelijkheid om met texturen te tekenen. AnimationPad bevat een groot aantal texturen (gras, steen, metaal, enz.) waarmee direct op het scherm getekend kan worden. Het effect daarvan is heel bijzonder, omdat met deze texturen het getekende beeld onmiddellijk substantie en reliëf krijgt. De texturen hebben een beperkte grootte, maar zijn zo gemaakt dat ze naadloos naast elkaar worden gezet, zodat er ook grotere vlakken mee kunnen worden gevuld. Texture painting stimuleert je fantasie enorm, omdat met de texturen voor je op het scherm al heel snel een eigen werkelijkheid ontstaat.

Shape Painting
Naast vrije tekenen is het mogelijk met voorgedefinieerde vormen te werken. Daarbij kan gedacht worden aan tekstballonnen, maar ook symbolen, zoals hartjes en smileys. De shapes kunnen iedere gewenste lijndikte, kleur en textuur aannemen. Ook de grootte kan gevarieerd worden.

Text Painting
Een heel bijzonder optie is de mogelijkheid om met tekst te tekenen. Je kunt in een scherm tekst invoeren en die vervolgens met de tekentool op het scherm zetten. Letters iedere gewenste dikte, kleur en textuur aannemen. Ook het lettertype kan gekozen worden. Op de server worden speciale fonts geïnstalleerd, zodat het gekozen lettertype niet noodzakelijkerwijs op de computer van de gebruiker aanwezig hoeft te zijn. De tekst kan rechttoe rechtaan op het scherm gezet worden, maar ook langs een met de hand getrokken lijn worden geplaatst. Op deze wijze kunnen heel interessante tekst-beeld combinaties worden gemaakt.

top

Animatie
AnimationPad werkt met vectoren die met DHTML dynamisch, dat wil zeggen in de tijd, beïnvloed kunnen worden in de browser van de gebruiker. Dit levert tal van mogelijkheden op om de tekeningen in beweging te brengen.

Het beeld komt voor je ogen tot leven, terwijl je aan het tekenen bent.

Frame-by-frame animation
Een unieke eigenschap van AnimationPad is het tekenen met animated textures. Dit zijn korte animatieloops, gemaakt in het formaat Gif89a met een beeld voor beeld techniek. Animated textures kunnen net als gewone textures naadloos naast en onder elkaar gelegd worden. Op deze manier is het mogelijk om vrij uit de hand bewegende beelden te tekenen. Het effect daarvan is heel bijzonder. Het beeld komt voor je ogen tot leven, terwijl je aan het tekenen bent. Extra handelingen zijn niet nodig!

Voor kinderen is het tekenen met animated textures een gouden vondst, want die hebben gewoonlijk te weinig geduld voor omslachtige procedures, waarvan het eindresultaat pas aan het eind zichtbaar is. Wanneer je met animated textures gewerkt hebt, begrijp je eigenlijk niet waarom ze niet eerder zijn uitgevonden!

Position animation
Met position animation kan een getekend object fasegewijs worden verplaatst. Een poppetje, auto, raket of wat dan ook kan met een paar clicks van links naar rechts, onder naar boven, in of uit beeld bewegen. De snelheid is instelbaar. Bovendien kan de lijn waarlangs het object beweegt worden bepaald. Behalve animaties in het platte vlak zijn ook animaties in de denkbeeldige derde dimensie mogelijk: veranderen van de volgorde van de objecten op het scherm (de zgn. z-index) en afbeeldinggrootte (dit laatste effect is transform animation – zie onder).

Ondanks de vele mogelijkheden blijven de animaties voor kinderen hanteerbaar. Kinderen hoeven geen coördinaten of tijdspad of iets dergelijks in te voeren, maar slechts aan te geven of een figuurtje moet bibberen, springen, vliegen of rijden en of dat snel of langzaam moet gebeuren. Geen ingewikkelde handelingen, wel veel mogelijkheden!

Cut-out animation
Bij cut-out animation worden vormen in kleine stapjes ten opzichte van elkaar verplaatst. Op deze wijze ontstaat een subtielere van animatie dan bij position animation, omdat daarbij het object als object uitsluitend in zijn totaliteit wordt verplaatst. Traditioneel worden bij cut-out animatie karton of andere stabiele vormen onder de camera beeldje voor beeldje verschoven, zodat bij het afspelen van de film een vloeiende beweging ontstaat. Cut-out animatie in AnimationPad is aanzienlijk minder bewerkelijk. De vormen in AnimationPad worden door een aantal voorgeprogrammeerde functies met enkele muisklikken in beweging gezet. Op deze wijze kunnen met een paar eenvoudige handelingen heel rijke animaties worden gecreëerd.

Transform animation
Bij transform animation verandert de oorspronkelijke vorm van het object. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is een getekend object dat geresized (kleiner of groter) wordt. Dit gebeurt door het dynamisch aanpassen van de waarden die de grootte van het getekende object bepalen. Ook is het mogelijk om de vormkenmerken van een object te manipuleren door wiskundige formules los te laten op het object. Zo kun je een figuur bijvoorbeeld dikker of dunner laten worden. Net als bij position animation worden kinderen niet met de technische details lastig gevallen, maar kunnen zij kiezen uit mogelijkheden gesteld in eenvoudige taal: groeien, krimpen, enz.

Geen ingewikkelde handelingen, wel veel mogelijkheden!

Special effect animation
Naast de genoemde animaties onderscheiden we tenslotte special effect animation. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan explosies waarbij een object dat uit verschillende lijnen en vlakken is opgebouwd uiteenspat of in elkaar stort met bijbehorende vuur- en rookeffecten. Door te werken met textuurfamilies is het bijvoorbeeld mogelijk een mooie glanzende auto te veranderen in een roestig wrak: glimmende metaaltexturen vloeien over in matte, roestige metaaltexturen. Een ander voorbeeld van special effect animation is het veranderen van de kleur van een object. Dit kan fasegewijs op ieder gewenste snelheid, subtiel of spectaculair.

Natuurlijk kunnen alle genoemde animaties gecombineerd worden en in elke volgorde gebruikt.

top

Audio
Geluid kan bewegingen in het beeld accentueren en verlevendigen. Daarom wordt de mogelijkheid aangeboden om geluiden aan de animaties toe te voegen. Uitgangspunt is: simpel en klein. Toevoegen van de geluiden moet simpel gaan: met een klik wordt bij het inzetten van een beweging een geluidje afgespeeld. Daarvoor zal een speciale AnimationPad audiolibrary worden samengesteld met enkele tientallen, thematisch geordende effectgeluiden.

Voor de geluiden maken deel uit van een klanklandschap, dat naar analogie van de textures duidelijke materiaal kenmerken heeft: het rustgevende geluid van kabbelend water, het zompige geluid modder, de snerpende klanken van metaal op metaal, het ritselen van bladeren in de wind, het geluid van een zaag en vallende planken, maar ook het geluid van een ronkende motor of knallend vuurwerk. Daarbij maken we een onderscheid tussen achtergrondgeluiden die in een loop afgespeeld worden en effecten die voor een kort moment de aandacht op zich vestigen. Synchronisatie tussen beeld en geluid wordt bereikt met HTML+TIME.

top